Обществени поръчки - Обществени поръчки

Разполагаме с  удостоверения и сертификати за всички групи строително-монтажни дейности, което ни дава възможност да се ангажираме с различни по вид и сложност обществени поръчки.

"ЕИС- строителна компания" ООД е изпълнител на парка в град Севлиево, участвали сме в реновацията, енергийната ефективност и цялостен ремонт на общински училища и детски градини, административни сгради, читалища.

Част от обществени поръчки, които сме реализирали: