За компанията / Екип

Професионализмът ни прави незаменими.

Най-важното за един екип е добрата съвместимост и професионализъм. Ние от "ЕИС - строителна компания" ООД се гордеем с екипът, който сме изградили във времето. Освен утвърденото ядро от специалисти, наемаме допълнително хора с различни качества и професионална насоченост, когато работата го изисква.

Опитът, с който разполага ЕИС, е опит на потенциала от кадри, включващ високо квалифицирани специалисти и служители с дългогодишна практика в областта на строителството. Водещия ръководен екип, както и специалистите от управленския и инженерно-технически състав, са в сферата на строителството повече от 10 години. Техният професионализъм е доказан многократно в процеса на работа през годините и е важен за цялостната дейност на фирмата.

Структура.

Към момента във фирмата на трудов договор работят 202 човека:

  • Ръководен персонал - 3 души;
  • Административен персонал - 8 души;
  • Аналитични специалисти  - 5 души;
  • Техници, инженери и други приложни специалисти - 15 души;
  • Квалифицирани производствени работници - 75 души;
  • Оператори на машини и съоръжения, монтажисти - 6 души;
  • Професии, не изискващи специална квалификация - 90 души.

     

С грижа за хората, които работят за нас.

Ние ценим високо своите служители и правим всичко възможно те да се трудят в най-добрите условия.  Стимулираме развитието на всеки един работник, технически сътрудник и ръководител. Ние официално се ангажираме с откриване на нови работни места, както и с това да мотивираме хората, които работят за нас, чрез бонусова система на заплащане, както и други  материални и нематериални блага. За нас е важно да работим с хора, които са удовлетворени от условията и средата, за да имат стимул да дават най-доброто от себе си.

Трудова и екологична безопасност.

Вземаме всички мерки на своите обекти, за да сме сигурни, че хората, които работят за нас имат приятен и безопасен работен процес. Сигурността на служителите ни е изключително важна, тъй като е добре известно колко е рискова работата на терен в определени етапи от проекта. 
Наша грижа е и поддръжката на естествената среда около обектите, които работим. Строителният процес води до много одпадъчна маса, която извозваме до определените за това депа и сметища.