Проекти - Обществени поръчки

 • Многофамилни жилищни сгради, Хасково

  Изпълнение на инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енернийна ефективниност в община Хасково.

 • Многофамилна жилищна сграда, Мадан

  ЕИС в изпълнение на Инженеринг за Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в гр.Мадан чрез  реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни...

 • Енегийна ефективност, Благоевград

  На територията на община Благоевград извършихме СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

 • Спортен комплекс "Брацигово"

  Завършен!!! Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс "Брацигово". "ЕИС- строителна компания' ООД се зае с доизграждане на спортния комплекс, и реконструкция на по-старата му част. Тази задача  ни отне по-малко от 3 месеца....

 • Спортен комплекс в с. Лесичово, община Лесичово;

  Още три спортни комплекса в нашето портфолио, са в процес на изграждане в община Лесичово Комплексите в Община Лесичово са различни по своята специфика, сложност и задание. Спортен комплекс в с. Лесичово: Заданието включва изграждане и...