Проекти - Обществени поръчки

 • Спортен комплекс "Брацигово"

  Завършен!!! Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс "Брацигово". "ЕИС- строителна компания' ООД се зае с доизграждане на спортния комплекс, и реконструкция на по-старата му част. Тази задача  ни отне по-малко от 3 месеца....

 • Спортен комплекс в с. Лесичово, община Лесичово;

  Още три спортни комплекса в нашето портфолио, са в процес на изграждане в община Лесичово Комплексите в Община Лесичово са различни по своята специфика, сложност и задание. Спортен комплекс в с. Лесичово: Заданието включва изграждане и...

 • Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение в град Севлиево

  По задание на община Севлиево се ангажирахме със следните СМР: външни настилки, вертикална планировка, инфраструктура, настилка от баластра за укрепване на пропадащи участъци, битуминизиране и полагане на асфалт, оформяне на площадки за полагане на тротоарни плочи...

 • Строително-монтажни работи по общински детски градини

  Строително-монтажни работи по задание на община Варна за сгради на детски градини, намиращи се на територията на общината. Възложени ни бяха следните обекти: ЦДГ №39 „Звънче”, ОДЗ №8 „Лястовичка”, ОДЗ №12 „1-ви юни”, ОДЗ №15...

 • Извършване на строително монтажни работи за община Червен бряг

  Извършили сме строително-монтажни работи от различно естество, в зависимост от нуждите на съответния обект : СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Христо Ботев” – с....