Проекти - Промишлено строителство

 • БМФ Порт Бургас

  Разгъната застроена площ: 6500m2

 • Логистичен комплекс Юнивърсъл

  Изграждане на промишлени съоръжения и сгради. "Юнивърсъл Пропъртис" АДСИЦ възложи на ЕИС  строежа на складови помещения. Проектът беше реализиран в рамките на 180 календарни дни.

 • Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”

  Част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение в Бургас . Нашето задание включваше строителни работи по изграждане на вертикална планировка, стоманобетонни настилки, отводняване и осветление на площадките.  

 • Пристанищен терминал „Бургас – запад” ремонтни работи I

  Ремонтна дейност на площадката на пристанищен терминал „Бургас – запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас. "ЕИС - строителна компания" ООД се зае с ремонтната дейност на площадката на...

 • Пристанищен терминал „Бургас – изток- 2” ремонтни работи II

  Ремотни дейности на пристанищната площадка в град Бургас. "ЕИС - строителна компания" ООД се справи със заданието за 30 календарни дни, като началната дата беше обявена за първия ден на април.