Проекти

 • Жилищна сграда, ж.к Слатина

 • Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена", сектор В

  2017 година е година за реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена", сектор В!  През месец май, стадионът в Разград беше реконструиран, като сектор B e изпълнен по монолитен начин със стоманнобетонова конструкция, метална козирка и...

 • Ремонтни дейности - Биовет, Разград

  За Биовет, през 2015 година, извършихме ремонтни работи в завод за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия (ПИООПТЕ Биовет АД). В рамките на 90 календарни дни, дейността беше завършена.

 • Енегийна ефективност, Благоевград

  На територията на община Благоевград извършихме СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

 • Многофамилна жилищна сграда, Мадан

  ЕИС в изпълнение на Инженеринг за Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в гр.Мадан чрез  реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни...