Извършване на строително монтажни работи за община Червен бряг
Технически данни

Извършили сме строително-монтажни работи от различно естество, в зависимост от нуждите на съответния обект : СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, ОУ “Алеко Константинов” – гр. Червен бряг, ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”.


По задание на община Червен бряг сме направили: ремонт на учебни корпуси, физкултурни салони и спортни игрища. Целта на ремонтните дейности е по-добра енергийна ефективност.

Заданието най-общо обхваща следните строително-монтажни работи: топлоизолация с EPS, с минерална вата и екструдиран пенополистирол, оформяне външни фасади, подмяна на дограма, ремонт на ВиК, топлоизолация хидроизолация на покриви, направа на шпакловки и латекс по стени, окачен таван, вертикална планировка, подмяна на осветителни тела, подмяна и направа на ел.инсталация, ремонт на отоплителни инсталации, ремонт и подмяна на съоръжения на ОВ инсталации, подмяна котли, подмяна на радиатори и цялостна подмяна на парна инсталация, мълниезащитна инсталация, ремонт на пожароизвестителна инсталация, направа на метални и тухлени огради, ремонт на скатни и плоски покриви и др.
 

Сподели
Mестоположение Община Червен бряг
Строително-монтажни работи (СМР) Саниране, хидроизолация, вертикална планировка, електрическа инсталация и т.н.
Разгъната застроена площ 32915 кв.м.
Клиент Община Червен бряг
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение   240 календарни дни
Начална дата 02.09.2009 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да

 

Обратно към всички проекти