Ремонт и реконструкция на сградите на "Софийска вода" АД - III
Технически данни

Ремонт и реконструкция на сградите и прилежащите съоръжения на "Софийска вода" АД.

За пореден път, ЕИС доказа, че работния процес може да бъде планиран така, че да няма отклонение от зададените срокове. Поддръжката, ремонта и реконструкцията на сгради, съоръжения и открити площи на "Софийска вода" АД бяха направени за 600 календарни дни

 

Сподели
Mестоположение град София
Строително-монтажни работи (СМР) Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на "Софийска вода" АД
Разгъната застроена площ -
Клиент "Софийска вода" АД
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение   600 календарни дни
Начална дата 28.05.2010
 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да

 

Обратно към всички проекти