Mестоположение гр.Пещера
Строително-монтажни работи (СМР) Земни работи, фундамент, кофражни, армировъчни и бетонови работи, шлайфане на бетон на етажни плочи за обект
Разгъната застроена площ 3350м2
Клиент Биовет АД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 120 календарни дни
Начална дата 01.09.2014г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да