Mестоположение гр.Благоевград
Строително-монтажни работи (СМР) СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, ул. “Даме Груев”№ 34
Клиент Инджовстрой ЕООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 45 календарни дни
Начална дата 01.11.2016г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да