Mестоположение гр.Бургас
Строително-монтажни работи (СМР) Топлинна изолация на фасадни стени, хидроизолация на покрив, подмяна на дограма, монтаж на соларни системи
Разгъната застроена площ 7447кв.м.
Клиент Община Бургас
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 150 календарни дни
Начална дата 15.09.2017г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да