Mестоположение гр.София, кв.Младост 2
Строително-монтажни работи (СМР) Груб строеж, довършителни работи, инсталации и вертикална планировка
Разгъната застроена площ 5000 кв.м.
Клиент Д.рент ЕООД и Трескон ЕООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 360 календарни дни
Начална дата 01.07.2016г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да