Mестоположение гр.София, р-н Студентски
Строително-монтажни работи (СМР) Бетонови, кофражни, армировъчни работи, Фасадна топлоизолация и замазки
Клиент Строй инвест груп 2012 ЕООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 600 календарни дни
Начална дата 01.06.2015г.
Процент на завършените работи 100 % от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да