Mестоположение гр.София, ж.к. Дървеница
Строително-монтажни работи (СМР) външни настилки, ВиК инсталации,
електроинсталации
Разгъната застроена площ 2000 кв.м.
Клиент Планет Пропъртис ООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 35 календарни дни
Начална дата 30.07.2008г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да