Mестоположение гр.София, ж.к. Люлин
Строително-монтажни работи (СМР) кофражни, армировъчни и бетонови работи, зидария, топлоизоалция, гипсови мазилки,подови замазки, изграждане на електроинсталационна мрежа
Разгъната застроена площ 1750 кв.м.
Клиент Юнивърсъл строителство ЕООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 60 календарни дни
Начална дата 20.04.2007г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да