Mестоположение Община Червен бряг
Строително-монтажни работи (СМР) Саниране, хидроизолация, вертикална планировка, електрическа инсталация и т.н.
Разгъната застроена площ 32915 кв.м.
Клиент Община Червен бряг
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 240 календарни дни
Начална дата 02.09.2009 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да