Mестоположение гр.София, р-н Слатина
Строително-монтажни работи (СМР) Груб строеж – Изкопи,кофраж,армировка, бетон и зидария
Разгъната застроена площ 1474м2
Клиент Юнивърсъл ЕООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна Компания ЕООД
Срок на изпълнение 135 дни
Начална дата 01.04.2016г.