Mестоположение град Севлиево
Строително-монтажни работи (СМР) Реконструкция
Разгъната застроена площ 127000 кв.м.
Клиент Община Севлиево
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 155 календарни дни
Начална дата 06.10.2011 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да