Mестоположение гр.Хасково, жилищен комплекс „Орфей“ №1А
Строително-монтажни работи (СМР) Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за „Енернийна ефективниност“
Клиент община Хасково
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 120 календарни дни
Начална дата 28.04.2017г.
Процент на завършените работи 100 % от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да