Mестоположение Община Лесичово
Строително-монтажни работи (СМР) Енергийна ефективност
Разгъната застроена площ 5247 кв.м.
Клиент Община Лесичово
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 31 календарни дни
Начална дата 13.08.2012 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да