Mестоположение гр.Пещера
Строително-монтажни работи (СМР) Гранулиращи инсталации
Разгъната застроена площ 2500м2
Клиент Биовет АД
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 180 календарни дни
01.09.2014г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да