Mестоположение гр.Разград
Строително-монтажни работи (СМР) Изграждане на завод за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия – ПИООПТЕ Биовет АД
Клиент Грийнбърн ЕООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 90 календарни дни
Начална дата 28.12.2015г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да