Mестоположение гр.София
Строително-монтажни работи (СМР) Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на „Софийска вода“ АД
Разгъната застроена площ
Клиент „Софийска вода“ АД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 720 календарни дни
Начална дата 01.04.2013
 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да