Mестоположение
Пристанище гр.Бургас
Строително-монтажни работи (СМР)
Строително – монтажни работи, кофражни, бетонови и армировъчни работи, монтаж на метална конструкция, електро-монтажнои работи, ВиК инсталации, технологични инсталации
Клиент БМФ Порт Бургас ЕАД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна Компания ЕООД
Разгъната застроена площ 6300m2
Начална дата 01.09.2015г.