Mестоположение Спортен комплекс „Брацигово“
Строително-монтажни работи (СМР) Реконструкция и доизграждане на спортния комплекс
Разгъната застроена площ 23136 кв. м.
Клиент Община Брацигово
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 90 календарни дни
Начална дата 03.04.2014 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да