Mестоположение Спортен комплекс в с. Динката, община Лесичово
Строително-монтажни работи (СМР) Реконструкция и доизграждане на спортния комплекс
Застроена площ 2120 кв. м.
Клиент Община Лесичово
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение  календарни дни
Начална дата 06.08.2014г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да