Mестоположение Спортен комплекс в с. Калугерово, община Лесичово
Строително-монтажни работи (СМР) Реконструкция и доизграждане на спортния комплекс
Разгъната застроена площ 17 226 кв.м.
Клиент Община Лесичово
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 360 календарни дни
Начална дата 06.08.2014г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да