Mестоположение Спортен комплекс в община Лесичово
Строително-монтажни работи (СМР) Реконструкция и доизграждане на спортия комплекс
Разгъната застроена площ 18 330 кв. м.
Клиент Община Лесичово
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 360 календарни дни
Начална дата 06.08.2014г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да