Mестоположение Словения, град Любляна, улица Триглавска №5
Строително-монтажни работи (СМР) Триетажна Жилищна сграда
Клиент „Вила Триглавска“ ООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 210 календарни дни
Начална дата 01.11.2016г.
Процент на завършените работи 100 % от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да