Mестоположение ж.к „Симеоново“, гр.София
Строително-монтажни работи (СМР) груб строеж
Разгъната застроена площ 4000 кв.м.
Клиент Макси I АД
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 150 календарни дни
Начална дата 2009
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да