Mестоположение гр.София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ 67
Строително-монтажни работи (СМР) изкоп, кофражни, армировъчни и бетонови работи, зидарии, замазки, направа на дървен покрив, метални конструкции, ВиК инсталации, ел.инсталации
Разгъната застроена площ 2952 кв.м.
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 60 календарни дни
Начална дата 15.07.2013 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да