Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи;

Имаме опит в изграждане на канализационни системи, локални пречистватени станции и системи за водоснабдяване от последно поколение.
Наш ангажимент е и поддръжката на изградените системи и съоръжения, след въвеждаето им в експлоатация.

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, които могат да проектират подходяща канализационна и водоснабдителна система за всеки обект, както за битови, така и за промишлени нужди.
Занимаваме се с монтажи на щрангове, цялостно ВиК оборудване на сгради, промишлени предприятия и др.