Благоустройствена инфраструктура за частния и обществен сектор

„Публична инфраструктура“ е термин, който описва инфраструктура, собственост на обществеността или за обществено ползване и коренно се различава от частната инфраструктура по отношение на политика, финансиране, цели и т.н. Ние от „ЕИС – строителна компания“ АД работим по проекти за изграждане на  благоустройствена инфраструктура, както за частния, така и за обществения сектор.

Благоустройствената инфраструктура, включва почти всички направления на обществената и частна инфраструктури. Сферите на действие, които „ЕИС – Строителна компания“ АД покрива в този сектор са:

  • Пътна инфраструктура – пътища, мостове, тунели;
  • Критичната инфраструктура – активи, необходими за поддържане на човешкия живот при бедствия и аварии;
  • Енергийната инфраструктура – пренос и съхранение на изкопаеми горива и възобновяеми източници;
  • Опасни отпадъци – характеристики, изхвърляне, обработка на опасни отпадъци;
  • Обществени поръчки за строителство – общинска инфраструктура, функции и агенции за поддръжка;
  • Твърди отпадъци – образуване, събиране, управление на отпадъци / битови отпадъци/;
  • Устойчива градска инфраструктура – технологии, архитектура, политика за устойчив начин на живот;
  • Водна инфраструктура – разпространението и поддръжката на водоснабдителните;
  • Инфраструктурата на отпадъчните води – отстраняване и третиране на отпадни води;