Строеж и  довършителни работи на административни сгради.

„ЕИС – строителна компания“ AД  има множество успешно построени, реновирани и основно реконструирани административни сгради в портфолиото си.
Безкомпромисни сме по отношение на качеството, което е причина за изграждане на трайни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти. Името ни се свързва, както със завършени в срок частни административни сгради, така и с редица общински проекти.
Независимо дали става дума за изграждане на обект или изпълнение на проект за енергийна ефективност използваме само сертифицирани строителни материали. Придържаме се стриктно към технологичното време на всеки материал, защото държим на качеството и винаги изпълняваме първоначално зададения срок.

Пример за наш проект от този тип е: