Комплекс, в който имате всичко на една ръка разстояние!

Комплексите от затворен тип, обикновено са мащабни по размер жилищни проекти с ограничен достъп за външни лица и удобства изградени за живущите в зависимост от концепцията, но най-общо: SPA център, фитнес, детски кът, кафе, ресторант, химическо чистене, супермаркет, басейн, градина за отдих, паркинг и др.

Параграф 1, т. 3 от ДР на Закон за управление на етажната собственост дефинира жилищният комплекс от затворен тип като:
комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица“.

Достъпът до този тип жилищни комплекси е с чип карти или друга система за сигурност, която също се интегрира заедно с довършителните работи по строежа.
В портфолито ни има и комплекси от затворен тип в чието изграждане сме участвали на различни фази. Повече информация за тях можете да получите тук: