Изграждане на терен за зелени площи и озеленяване.

При озеленяването на терен, първата стъпка е вертикалната планировка. Това е етапът, на който се определят всички детайли от бъдещата градина, парк или друга зелена площ. Планират се всички прилежащи стълбища, поливни и дренажни системи, алейна мрежа, подпорни стени, площадки. Теренът се измерва и спрямо това се адаптира планирането и се отразяват особеностите.

Вертикалната планировка се прави на базата на проучвания на терена. Каква е почвата, дали има подпочвени води, каква е естествената растителност и други специфики за мястото. На базата на тези проучвания се прави планировка, подпорни стени и дренажна система.

Озеленяване – спрямо терена и почвената покривка, се определя и каква растителност да има на конкретното място. Поливната система също се съобразява с тези дадености.

Алейна мрежа – на този етап от планирането се определят всички алеи, стълбища, площадки и други, както и настилката от която ще бъдат направени. Моделиране на терена – това е последният етап от вертикалната планировка. Дори и на пръв поглед терена да изглежда равен, обикновено има наклон от поне 6 сантиметра, за да може водата да се оттича. Tова също трябва да се предвиди.