Наша работа е и последния щрих от сградата, а именно покрива. Това е частта от сградата, която е най-пряко изложена на атмосферни влияния и е от изключителна важност да бъде здрава и устойчива. Съвременната покривна система, трябва да обединява в себе си ефективност, функционалност, естетика и висока енергийна ефективност.

Какво представляват покривните системи?

Изграждането на устойчив на времето и климатичните влияния покрив, налага да се гледа на него като на комплексно системно решение, а не просто подредба от керемиди.

Едно от основните предимства на съвременните покривни системи е, че всички елемени от системата работят по-добре и се сглобяват по-лесно, спрямо остарели строителни материали, което ги прави по-издръжливи на сурови атмосферни влияния.

Добрата покривна система води до енергийна ефективност.

Устойчивата покривна система, поставена по правилен начин, допринася сериозно за цялостната енергийна ефективност на сградата.
Освен с пълна подмяна на покривната система „ЕИС – строителна компания“ АД се занимава и с рехабилитация и реновация на покриви и покривни системи, с цел по-добра топлоизолация.