„ЕИС – строителна компания“ АД притежава изградена собствена материална база включваща:

Специализирана строителна механизация.

Разполагаме с много добра техническа база, която ни дава възможност да довеждаме до край много на брой проекти с различна степен на сложност и мащаби. В това число: подемна техника, електрически и висящи платформи, генератори за ток, машини за заваряване, водни помпи, отоплителна техника, складово оборудване, машини за бетон, машини за уплътнение, машини за къртене, почистваща техника, шлайфане, техника за рязане, климатици и вентилатори, пробивна и подемна техника.

Разполагаме със собствени кофражи и строителни скелета.

Използваме различни кофражни системи за плочи с дървени трегери, падащи глави, подпорни кули и др. Строителните скелета с които работим са подходящи за външна и вътрешна употреба, в зависимост от спецификата на проекта.

ЕИС е строителна компания, която се занимава изключително с високо строителство и разполага с надеждни кофражни системи и скелетни конструкции, подходящи за всеки тип сграда.

Набор от собствени транспортни средства.

Занимаваме се с транспорт на строителни материали, съоръжения и механизация, както за възложените ни обекти, така и за клиенти на компанията, които се възползват само от тази ни услуга.

Добрата материална база ни дава възможност за относителна автономност на производствения цикъл и максимален контрол върху всички процеси по веригата. Именно това е причината за бързото изпълнение на поставените задачи. ЕИС е строително дружество, което отговаря на всички изисквания за качество на строеж и довършителни работи от световно ниво.