„ЕИС – строителна компания“ АД  има собствен стил и подход към работата. Смело можем да заявим, че се открояваме ярко в бранша, при това с доста позитиви.

Предлагаме цялостни, комплексни решения в областта на строителството.

Специализирани сме в изграждането на различни по предназначение и функционалност сгради и съоръжения, както и прилежащата им инфраструктура. Дейността на ЕИС обхваща различни сфери на строителството. Фирмата разполага с всички сертификати и разрешителни за строеж, издавани от Камарата на българските строители. 

Поддържаме висок стандарт и спазваме изискванията за модерно строителство.

Използваме най-съвременни технологии при изпълнението на възложените ни проекти. Доверяваме се на специалистите си при използването на нови, иновативни материали. Подхождаме с внимание към детайла и спазваме всички изисквания за надеждност, устойчивост и функционалност на сградата, без да щадим средства, материали и усилия.

Новаторски проектен подход, при стриктно спазване на проектната документация.

Ценим творческия подход в проектирането и го съчетаваме със стриктност в спазването на техническата документация. 

Гъвкавост и адаптивност към спецификата на заданията.

Разполагаме с добра техническа база и квалифициран екип, което е отлична предпоставка за гъвкавост при специфични задания. Можем да подходим адекватно и ефективно към различни частни случаи от практиката.

Ефективен мениджмънт.

Основен фактор за доброто изпълнение на проекта е управлението му. Координаторите и мениджърите в ЕИС разполагат с необходимите качества, за да управляват проекти от различен вид и мащаб. Независимо дали работим върху обществена поръчка или проект, възложен от частен инвеститор, всеки член от екипа ни  дава най-доброто от себе си.

Максимално отговорно отношение към инвестиционния ресурс на Възложителя.

Инвестициите в строителство на жилищни или промишлени сгради са големи. Ние ценим спокойствието на нашите Възложители, затова подхождаме отговорно към задачите си и се стремим да създаваме всички предпоставки от изпълнителска гледна точка, за бърза възвръщаемост на вложения от тях ресурс. Оптимизираме максимално техническите процеси, съкращаваме сроковете за изпълнение на готовия проект, без разбира се да жертваме качеството на услугата.

Най-модерните и съвременни технологии в строителния сектор.

Както вече споменахме, приветстваме иновациите, съвремените технологии и материали. Строителната индустрия се развива с бързи темпове и е невъзможно да останем безразлични към този технологичен напредък. В зависимост от вида строителство има различен, нов подход и ние от ЕИС се стараем да сме винаги в крак с него.

Качествени и сертифицирани строителни материали.

Качеството на материалите е от особено значение за крайния резултат. В „ЕИС- строителна компания’ АД изпoлзваме само сертифицирани материали за строежа на сградите, които са ни възложени. Пътят и произхода на всеки вложен материал може да се проследи, като в същото време зад всеки материал доставен на строителния обект, стои сертификат за качество.

Спазване на сроковете и стриктно придържане към предоставените линейни графици за изпълнение на договорените СМР.

Взимното доверие е много важно за нас и затова сме изключително стриктни, що се отнася до срокове. Често пъти дори изненадваме клиентите си с предсрочно, перфектно свършена работа.

Изключителна ефективност и бързина при изпълнението на всички етапи, започвайки от  грубите строително-монтажни работи до цялостното приключване на инсталационните довършителни работи и прилежащата инфраструктура. 

Спазване на изискванията на Правилника за извършване и приемане на строителни и монтажни работи / СМР.

Спазваме всички изисквания за строеж на пътища и улици, паркове и градини, хидромелиоративни системи и съоръжения и други. Изпълняваме стриктно правилата посочени в следните наредби:

  • Наредба №15 за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода
  • Наредба №28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане
  • Наредба №31 за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения