Инженерно-укрепителните строителни работи се налагат при неподдържани сгради, укрепване на речни брегове на придошли води, овладяване на свлачища и др.

За този тип строителни работи се налага индивидуален подход, но най-често се прибягва до изграждане на специфични метални и бетонни конструкции, насипи, изкопи или други дейности, които биха стабилизирали обекта.

При необходимост от  инженерно-укрепителни дейности, нашите специалисти правят предварителен оглед и предлагат най-ефективното за конкретния случай решение.