„ЕИС – строителна компания“ АД участва в изграждането и довършителните работи на редица сгради с мултифункционално предназначение, административни центрове, хотели, ресторанти, спортни зали, стадиони и др.

Обществени мултифункционални сгради:
Строителството на обществени мултифункционални сгради много често включва и допълнителни работи, свързани с основното задание като изграждане на специализирани помещения и съоръжения.
Например, в това число влизат училища и учебни заведения с прилежащите им спортни игрища, плувни басейни, работилници, бизнес сгради с жилищна част, жилищни комплекси от затворен тип с прилежащата им вертикална планировка, жилищни сгради с магазини и ресторанти и др.

Натрупаният през годините опит и изградения екип от специалисти ни дава възможност да участваме адекватно в изграждането на сгради и проекти с различна функция и специфика. Стараем се да покриваме и всички изисквания за екологосъобразност и енергийна ефективност.