Изграждане на промишлени съоръжения и сгради.

Специализирани сме в изграждането на промишлени съоръжения и сгради, складове, логистични бази и други. Основната ни работа е съпътствана и от допълнителни дейности като: товаро-разтоварителни работи, разчистване и подготовка на терена, полагане на основи, изграждане на прилежащата инфраструктура и много други.

Избирайки „ЕИС-строителна компания“ АД за изпълнител, нашите възложители получават надежден и коректен партньор в съчетание с добре и в срок свършена работа.

Нашата работа позволява включването ни в различни етапи от строителната дейност – изграждане само на груб строеж, довършителни работи, реновация или други според конкретното задание.

Част от производствените и логистични бази, които сме реализирали: