Преди основите на сградата, полагаме основи на взаимно доверие!

„ЕИС – Строителна компания“ АД е основана през 2004 г. в гр. София и се занимава с изграждане на сгради с жилищно, административно и производствено предназначение, доставка на строителни материали и инфраструктурни проекти.

Компанията предлага на своите партньори, клиенти, частни инвеститори и възложители, комплексни решения в областта на строителството. Съобразяваме се с най-модерните и съвременни технологии в сектора. Имаме новаторски проектен подход, поддържаме висок стандарт, гъвкавост и адаптивност към спецификата на заданията. Ефективно управляваме проeктите си и се стремим към бързина и качество при изпълнението на всички етапи.  Заемаме се както с грубите строително-монтажни работи, така и с цялостното завършване на инсталационните и довършителни работи и прилежащата инфраструктура.

Кратките срокове са най-голямото ни предимство в изграждането на различни проекти в областта на промишленото, общественото и жилищното строителство, както и инфраструктурата. Към днешна дата професионалното портфолио на компанията се състои от над 70 завършени обекта, с обща разгъната застроена площ около 535 000 м2. 

Компанията е участвала в редица проекти, печелила е и е изпълнявала значителен брой обществени поръчки и търгове с инвеститори (частни възложители).