Mестоположение гр.София
Строително-монтажни работи (СМР) груб строеж – изкоп, насип, кофражни, армировъчни и бетонови работи, покривни работи, тухлена зидария, подови циментови замазки, мазилки
Разгъната застроена площ 9850 кв.м.
Клиент ”МАКСИ I” АД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 150 календарни дни
Начална дата 05.11.2013г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да