Mестоположение гр.Поморие
Строително-монтажни работи (СМР) Груб строеж
Разгъната застроена площ 3750 кв.м.
Клиент Илина 98 АД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 120 календарни дни
Начална дата 20.01.2014г.
Процент на завършените работи 100% от заданието – текущ проект
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Не