Mестоположение гр.София
Строително-монтажни работи (СМР) груб строеж
Разгъната застроена площ 3500 кв.м.
Клиент ”МАКСИ I” АД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 62 календарни дни
Начална дата 27.06.2012г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да