Mестоположение гр.София, ул.”Тодор Каблешков” 61
Строително-монтажни работи (СМР) груб строеж и довършителни работи
Разгъната застроена площ 4500,00 кв.м.
Клиент ТН – Строителна компания ООД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 250 календарни дни
Начална дата 01.05.2007г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да