Mестоположение гр.София
Строително-монтажни работи (СМР) груб строеж
Разгъната застроена площ 9000кв.м.
Клиент „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 180 календарни дни
Начална дата 27.06.2012г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да