Mестоположение град Харманли
Строително-монтажни работи (СМР) Енергийна ефективност
Разгъната застроена площ 6597 кв.м.
Клиент Община Харманли
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компанияООД
Срок на изпълнение 41 календарни дни
Начална дата 30.05.2013 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да