Mестоположение гр.Мадан, ул.“Паисий Хилендарски“ бл.18
Строително-монтажни работи (СМР) Изпълнение на Инженеринг по две обособени позиции по реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Клиент община Мадан
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ЕООД
Срок на изпълнение 150 календарни дни
Начална дата 09.11.2016г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да