Mестоположение гр. Бургас
Строително-монтажни работи (СМР) Строителни работи по изграждането на вертикална планировка, стоманобетонни настилки, отводняване, площадково осветление
Разгъната застроена площ 8900 кв.м.
Клиент БМФ Порт Бургас ЕАД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 270 календарни дни
Начална дата 16.01.2013 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да